It-pedellen tilbyder en bred vifte af ydelser

It-pedellen har erfaringen og kompetencerne til at håndtere en masse forskellige it-områder.
Vi inddeler kompetencerne i 3 hovedpunkter:

Drift og support - almen support (planlagt og akut) samt medvirken til den daglige it-drift.

Vedligeholdelse - netværk, serverer, computere skal jævnligt vedligeholdes, opdateres og evt. udskiftes. Vi hjælper med at sikre at vedligeholdelse rent faktisk finder sted.

Sikkerhed og rådgivning - hjælper med til at højne sikkerheden. Både omkring netværket, men også omkring databackup, brugeradfærd, dokumentation og "best practice". Vi hjælper med til at finde de svage punkter og kommer med bud på tiltag til at forbedre sikkerheden.

GDPR (General Data Protection Regulation) skal ALLE forholde sig til, og omhandler meget kort fortalt om hvordan man behandler og opbevarer data. En fin foranstaltning, der er til for at sikre beskyttelse af personfølsom data. Vigtigt for os er at tænke GDPR ind i sin it-struktur og derved bruge GDPR som omdrejningspunkt i det handlinger man foretager sig og de løsninger man benytter.

Vi tager afsæt i Jeres virkelighed og den it-infrastruktur i gennem årene har opbygget.
Vores udgangspunkt er IKKE at foreslå en udskiftning af jeres nuværende systemer og opsætning.
Missionen fra vores side er, at hjælpe jer med at forbedre og højne - og gøre opmærksom på nye vinkler og aspekter af jeres it-situation.

Eksempler på it-opgaver vi varetager:

  • Almen support - Jeres hotline omkring planlagte og akutte ting.
  • Aftaler om drift, fx. faste ugentlige timer hvor vi står til rådighed eller møder op hos jer.
  • Være et supplement til jeres eksisterende it-løsning, fx. i form af "ekstra it-hænder" i pressede situationer.
  • At være Jeres faste it-sparring, hvor i bruger os, vores erfaringer og viden til at optimere på jeres it.
    Fx. sparring omkring fremtidige it-investeringer og de muligheder i med fordel kan benytte.
  • Leverancer af hardware.